Člověk se nenaučil naslouchat mnoha věcem, nenaučil se však naslouchat svému vnitřnímu hlasu, kterému nerozumí. Až porozumí, stává se dokonalým. Dokonalý člověk není myšlenkový, ale vnitřní.

Kung Fu - Baji a Pigua

Podle čínských legend jsou dva styly tak mocné, že se jich bojí i zlí duchové - Baji a Pigua, neboli styl osmi nekonečen a pigua Zhang - styl rozdělení a odklonění.

- - -Tyto styly jsou velice staré, pocházejí z dob dynastie Ming či dob ještě starších.

Řadí se mezi severní styly a jsou určeny striktně pro boj. V mnoha částech Číny jsou považovány za styly osobních strážců. Ačkoli jsou oba styly kompletním uměním, je lepší naučit se je naučit oba.Baji guan je co do síly více yang a Pigua Zhang více yin. Odděleně to jsou velice účinné styly, ale dohromady tvoří celek. Doplňují a obohacují jeden druhého o tvrdé a měkké, kruhové a přímé, tedy pohyby obsažené jednotlivě v každém z těchto stylů.

- - -Styl Baji guan, který se zakládá na medvědovi a tygrovi je explozivní a jeho pohyby se cvičí rychle a s velkou silou. Je to styl vhodný do malých prostor. Obsahuje spoustu úderů lokty a pěstmi. Pohyby jsou pevné a přímé. K vyvinutí maximální vnitřní síly pro smrtící údery je zde řada přidupnutí nohou. Pravidlem je, že fyzická síla vychází z pasu a páteře. Není to vyloženě vnější styl, ale částečně se řadí k vnitřním stylům, kvůli využívání vnitřní energie.- - - Bojové aplikace Baji cvičené oko postřehne, ovšem techniky Pigua Zhang jsou více skryté. Na začátku se pohyby provádí uvolněně a jsou kruhové povahy. Síla prochází spíše z vnitřních pohybů než z použití síly svalů. Tento styl se zakládá na hadovi a orlovi. Pigua v mnohých svých úderech používá úder předloktím. Ke zpevnění a posílení vnitřní kostry se často používá otužování pomocí úderů do těla. Síla pochází z pasu a boků, a proto je zde spousta otáčivých a rotačních pohybů.
Závěrem se dá říci, že oba styly jsou výborné jak pro svou schopnost otužit a fyzicky zesílit tělo, ale hlavně pro svou praktičnost.