Kdo si myslí, že má pravdu, je lhář. Kdo se vyhýbá pravdě, nachází útočiště ve lži.

Kung Fu - Chin na

Chin na, umění útoku na tlakové body a použití pák na klouby, můžeme vystopovat tisíce let nazpět, tedy do doby, kdy se začala vyvíjet čínská medicína.

Cílem Chin na je přerušit tok čchi v meridiánech, a to buď poraněním, stlačením určitých tlakových bodů nebo páčením různých kloubů v těle. Tyto dva způsoby mohou být rozděleny do dvou odlišných aspektů učení a dovedností. Techniky úchopů se většinou provádějí použitím tvaru ruka-spár. Dva příklady způsobu útoku Chin na jsou orlí spár, kde k úchopu a pevnému stisku slouží palec a dva prsty, a tygří dráp, ve kterém se podobným ničivým způsobem užívá celá ruka. Při útocích na tlaková místa je potřeba vyvinout obrovskou sílu.

Dnes je umění úchopů Chin na z velké části ztracené, kvůli obrovských nárokům na dlouhý a intenzivní trénink, vyžadující rozvinutí ohromné síly prstů, rukou a předloktí adepta.

Při použití úchopů se útočí na tlakové body, ale chytají se i šlachy a svaly, většinou na zápěstí nebo na paži protivníka a to se záměrem rozdrtit je nebo přetrhnout.

Existují příběhy o mistrech Chin na ze starých časů, kteří hned při prvním útoku nepříteli zlámali kosti nebo zpřetrhali svaly či šlachy, čímž ukončili boj ještě dřív, než začal.

Používání pák klade velké nároky na zručnost a načasování. Z důvodu požadavku vysokého stupně zručnosti je používání pák považováno za jednu z nejpokročilejších stránek jakéhokoliv stylu bojového umění.

Ve skutečném boji může být pro člověka s nedostatkem tréninku pokus o páku velmi nebezpečný. To proto, že použití pák v boji vyžaduje naprosté soustředění mysli na akt provedení páky. Onu pouhou sekundu, kterou trvá dokončení páky, je člověk provádějící Chin na lehce zranitelný, protože ve většině technik se k provádění používají obě ruce. S oběma rukama v jediné akci je bojovník vystaven protiútoku ze strany svého soupeře.

Člověk by se nikdy neměl pokoušet něco provádět násilím. To vede k pouhému používání síly. Správné použití techniky Chin na musí být ponechána její vlastní hybné síle - technika ukáže sama svou sílu. Stejně jako v tai ti quan i v Chin na je běžně využíván princip pohybu po kružnici. V technikách Chin na je využívána více než jedna osa či jeden úhel. To vyžaduje, aby byl student Chin na schopen neustále rozpoznávat přesný úhel, který mu dovoluje nejoptimálnější využití páky. Některé techniky se používají pouze k působení bolesti, zatímco jiné k znehybnění protivníka. Častokrát techniky Chin na vyžadují několik různých útoků, které zasahují protivníkovy nohy, páteř a horní končetiny. To předpokládá hlubší znalosti principů Chin na. Stejně důležité, jako porozumění principům je zkrácení doby, kterou zabírá provedení jednotlivých složitých technik. Bojovník Chin na musí v prvním okamžiku útoku vycítit soupeřův úmysl a pak se sním sladit.

Každý styl čínského kung-fu má v sobě techniky Chin na. Techniky jsou v nich většinou schované. Někdy je jejich použití zřejmé, ale pokročilejší techniky lze najít velmi těžko. Tyto techniky mohou být tak složité, že staří mistři Chin na považovali za lepší je utajovat, něž je ukazovat každému.

Problém však je, že postupem času mnozí mistři, kteří měli hlubší znalosti v Chin na, zemřeli, aniž by našli žáky, hodné převzetí jejich znalostí.