V duši absolutně svobodné od myšlenek a emocí nenajde ani tygr dost místa, kam by zabodl svůj strašný dráp.

Kung Fu - princiopy Tai jiHlava
Hlava musí být držena vzpřímeně a svaly na temeni musí být uvolněné. Když se tělo otáčí nebo pohybuje, musí hlava zůstat v přímce s trupem a končetinami. Oči se dívají zpříma a jsou zaostřené do dálky. Spodní čelist je lehce uzavřená, zuby a rty se lehce dotýkají. Špička jazyka se dotýká zlehka patra ústní dutiny. Během cvičení musí hlava vše řídit a být pod kontrolou mysli. Soustředěné vědomí stojí za každým pohybem a pozicí. Bez této koncentrace bude mysl rozptýlena a pohyby ztratí svoji koordinaci a ucelenost.

Záda a hruď
Hruď by měla být prázdná a uvolněná. Když se toho docílí, tak klíční kosti a žebra budou uvolněna a poklesnutá a paže tím dosáhnou větší pružnosti a uvolněnosti. Zároveň je důležitá, aby záda byla roztažená, poklesnutá a uvolněná. Podle teorie Jing luo jsou záda místem, kudy vede kanál Du, jeden z 6 Jang kanálů. Je potřeba si dát pozor na to, aby zádové svaly byly roztažené, uvolněné a přizpůsobené tvaru páteře. To umožní volný průchod čchi a krve. "Čchi proudí po zádech sem a tam" a ve správný okamžik vychází z páteře síla.

Pas a páteř
Základem cvičení tai ji quan je páteř a pas. Hlavním požadavkem je poklesnutí energie. Tzn., že obratle v oblasti pasu by se měly přizpůsobit zakřivení páteře, a být lehce zatažené a pokleslé. Pas je osou pro otáčení horní a dolní části těla. Pohyb v pase se nesmí provádět silou, jinak se svaly kolem pasu stáhnou a zabrání tak přirozené pružnosti otáčivých pohybů horní i dolní části těla. Když pas klesá dolů, je potřeba napřímit páteř v dolní oblasti zad. Páteř dospělého člověka se podle čínské medicíny skládá z 24 obratlů. Díky vzpřímenému postoji vykazuje profil lidského těla 4 fyziologická zakřivení: V oblasti temene, hrudi, pasu a v oblasti křížové kosti. Ale jen v oblasti pasu je páteř zakřivena směrem dopředu. Páteř v dolní části zad má být rovná jako "žerď vlajky". Při cvičení je nutné dávat pozor na narovnávání vzniklých zakřivení.

Břicho
V oblasti břicha cca jeden palec pod pupkem, je dan tian, odkud vychází a kam se zase vrací čchi. Během cvičení proudí energie dovnitř a ven z těla a to se děje i v dan tianu. Jde o to, že břišní svaly následují přitékání a odtékání čchi z dan tianu. Když je čchi v centru, tak jsou volnost, pružnost a vydutost společně udrženy.

Ramena a lokty
Uvolni ramena a nech poklesnout lokty, je běžný požadavek u cvičení tai ji. Ramenní klouby by se měly posunout dolů a směrem ven. Podpaží by měly být otevřené a uvolněné. Lokty by měly klesnout dolů, jako by je něco táhlo k zemi. Uvolnění ramen a poklesnutí loktů je vzájemně propojené. Paže směřují do kruhu a jsou uvolněné a živé. Pokud jsou ramenní a loketní klouby volné, může se vnitřní energie dostat až do konečku prstů.

Zápěstí
Aby bylo zápěstí pružné a živé, musí být velmi ohebné. Je potřeba dávat pozor, aby neplandalo a nebylo zesláblé. Pokud se tak stane, ztrácí se obranná energie (peng) a při přetlačování rukama (tchuej šou) bude pro oponenta lehčí uchopit zápěstí a získat nad ním kontrolu.

Dlaň
Dlaň má vypadat jako "řada tašek na střeše". Tzn., že palec a malíček jsou blízko sebe, zatímco ukazováček, prostředníček a prsteníček jsou u sebe. Všech pět prstů drží jakoby u sebe. Střed dlaně je prázdný. Vnitřní energie přichází a naplňuje každý prst až ke konečku.

Pěst
Pěst nesmí být zatnutá příliš silně, jinak bude narůstat napětí v ruce, paži a ve svalech celé horní části těla a způsobí, že postoj bude ztuhlý a strnulý a energie nebude proudit do zápěstí tak, jak by měla.

Špetka
Prsty jsou spojeny svými konci jakoby do "špetky". Palec se dotýká všech ostatních prstů. Zápěstí je uvolněné, nesmí být strnulé. Pokud se použije síla, způsobí tím ztuhnutí zápěstí a rukou. Ztratí se pružnost a živost a bude zablokován průtok čchi.

Dolní končetiny
Tvoří základnu pro celé tělo a jsou zdrojem energie a síly. Říká se, energie je uložena v chodidlech, prochází nohama nahoru, je řízena pasem a projeví se v rukou a prstech.

Třísla
Při cvičení tai ji quan je důležité, aby byla třísla zakulacena, rázná, uvolněná a živá. Je potřeba se vyvarovat postojů, ve kterých jsou třísla vystrčená, zhroucená a bez života. Zakulacení třísel docílíme tak, že kyčle a kolena budou pracovat společně na tom, aby byla otevřená, roztažená směrem ven a zakulacená. Před každým nákrokem se jedna noha vyprázdní a druhá naplní tj. že na jedné noze je váha a na druhé ne. Třísla nesmí být vystrčená. Uvolněných a živých třísel dosáhneme tím, že uvolníme kyčelní kloub a svaly hýždí. Váha se přenáší volně. Třísla jsou považována za zhroucené, pokud hýždě klesnou pod úroveň kolen. Kolení klouby se tak zamknou a úkroky nebudou lehké a klouby pružné. Třísla by měla pracovat v souladu s pasem, kyčlemi a koleny.

Kyčle a boky
Kyčle mají být otevřené a roztažené ven, boky uvolněné a také otevřené ven. Otáčení pasu závisí na tom, jak jsou boky uvolněné a živé. Začátečníci mívají problém s uvolněním boků, protože mívají menší sílu v nohách a jejich kolena nedokáží udržet váhu těla. Proto vystrčí kolena dopředu, postupně se začne vystrkat i břicho, roztáhnout hrudníka zakloní se dozadu. Aby se toto nestalo, je potřeba aby kolena nepřesahovala přes konečky prstů u nohou, boky a hýždě by měly vypadat, jako když sedíte na židli.

Kolena
Kolena jsou v tai ji quan velice důležitá, protože ohýbáním kolen a uvolňováním boků je udržování vzpřímené držení těla. Začátečníci by měli začít cvičit ve vyšším postoji a potom pomalu postoj snižovat. Po cvičení protéká krev v koleních kloubech mnohem rychleji a klouby se zdají být teplé. Abyste se vyhnuli bolestem kloubů, svalů a či kůže způsobených vlhkostí, nikdy se po cvičení nekoupejte ve studené vodě a nenechávejte na sebe foukat studený vítr.

Chodidla
Chodidla fungují jako základna. Nohy by měli být pevné a stabilní. Prsty se nesmějí kroutit nahoru a střed chodidla se nesmí nahýbat nebo posunovat žádným směrem. Při každém nakročení je potřeba, aby noha jakoby zakořenila. Při otáčení do stran je váha na jedné noze, zatímco druhá noha se ohýbá a posunuje.

Závěr
Všechny požadavky na části těla jsou propojené a ovlivňují cvičení během sestavy. Jakékoliv špatné držení těla ovlivní jeho zbytek. Je potřeba si nejdříve vybudovat dobré základní dovednosti. Jenom pak dokážete udržet správné držení těla, uvolněnost, plynulost a neustálé plynulé proudění čchi po těle.