Člověk přichází na svět jemný a poddajný. Při své smrti je tvrdý a zatuhnutý. Zelené rostliny jsou měkké a plné mízy. Ve své smrti jsou vyčerpané a suché. Proto jsou strnulost a neohebnost společníky smrti. Armáda bez přizpůsobivosti nikdy nevyhraje válku. Strom, který není ohebný, se lehko zlomí. Tvrdost a síla se ztratí, měkké a poddajné přetrvá. ------ Lao `C

Trénink Kung-Fu

Dynamika Kung-fu

Kung - což se dá interpretovat jako vysoce soustředění a silně koncentrované úsilí je mentálním základem všech technik v čínské sebeobraně. Vaše dovednost se může zdát vynikající, ba přímo ohromující - ale bez umění kung je vrcholné mistrovství nemožné.

Čínští mistři bojových umění v minulosti praktikovali dva typy kung: Vnitřní a vnější. Vnitřní klade důraz na chi (vnitřní energii), meditaci a pasivitu. Vnější zdůrazňuje fyzickou sílu, plynoucí tělem bez všech překážek.

Vnější metody byly rozvinuty ve dvou směrech: jemné a tvrdé kung. Zvládnout jemný styl je mnohem obtížnější, ale zato na vzhledu takového mistra není nic nápadného. Vypadá jako každý druhý. Je-li ale napaden, dokáže se vždy bez výjimek ubránit. Jeho obrana je neproniknutelná a přitom zde není žádné napětí, avšak násilník je hladce zneškodněn.

Tento druh vnitřní síly může být strašlivý. Naproti tomu tvrdé kung se projevuje na povrchu a je na pohled viditelný: Narůstající svaly, mozoly atd. Tento systém je snazší, než jemné kung. Výsledky jsou podobné, ale metody výcviku odlišné. Mistr tvrdého kung, i když je napaden třeba zbraní, je schopen okamžitě zkoncentrovat sílu, bleskově udeřit a zbraň "rozdrtit". Může si třeba nechat na sebe položit několik desítek kilogramů těžký balvan a nechat ho rozbít kladivem bez sebemenšího zranění. Tato úroveň tvrdého kung však vyžaduje roky cvičení.

Ve staré Číně se žáci v kung-fu školách snažili řídit morálními zásadami.

Jako jsou např. pět zákazů:
1. Nesmí být povrchní
2. Nesmí být domýšlivý
3. Nesmí být netrpělivý
4. Nesmí být ledabylý
5. Nesmí být oplzlý


Dále to bylo sedm škodlivých návyků:
1. Smilstvo vyčerpává energii
2. Hněv poškozuje dýchání
3. Starosti otupují smysly
4. Přílišná důvěřivost zraňuje srdce
5. Nadměrné pití alkoholických nápojů rozřeďuje krev
6. Nečinnost způsobuje ochabnutí svalů
7. Napětí oslabuje kosti


Teprve po pochopení pěti zákazů a sedmi škodlivých návyků můžeme začít pojednávat o skutečném nácviku kung ve staré Číně. Všechny jsou založeny na zdravém rozumu.

Jestliže se někdo ustavičně vyhýbá cvičení, jeho svaly zeslábnou a změknou. Je-li tedy studentovým cílem získat sílu, pak tu není místo ani čas pro nečinnost. Bez sebekázně bude jeho život ve znamení Lenosti.

Počáteční trénink kung je rozdělen do několika fází:
1. Stimulace kůže a svalů
2. Cvičení šlach
3. Cvičení síly kloubů
4. Začít rozvíjet chi


Co se míní stimulací kůže a svalů?

To znamená třít (masírovat) různé části svého těla až kůže zčervená a dostaví se pocit tepla. Avšak tato masáž se musí provádět vytrvale, musí se stát každodenním návykem. Čím více času věnujete masážím těla, tím pevnější bude kůže a svalstvo. Zvýší se krevní oběh a bude lepší přísun kyslíku. Škodliviny se vyplaví

Co se míní cvičením šlach?

To znamená napínání a protahování šlach a vaziva v celém těle. Nejprve se protahujte, kruťte a otáčejte, aby se uvolnili klouby a lehce se ohýbaly. Poté přejděte na samotný strečink. Snažte se vše roztahovat do maxima. Získáte tím pružnost a měkkost celého těla.

Co se míní cvičením síly kloubů?

Jde o promyšlené a cílené posilování celého těla, ať už s činkami nebo s váhou vlastního těla. Díky tomu se vám zvýší síla úderů a kopů. Zvětší se vám rychlost a akcelerace celého těla při pohybech v boji.

Posléze, když je tělo v dokonalé kondici, může začít trénink chi, což znamená v překladu?vzduch?. Tento element je základní podmínkou lidského života.

V kung-fu znamená čchi ?vnitřní sílu?. Přesně to vyjadřuje pořekadlo čínských mistrů:

"Kdo ovládá umění dechu, ten má sílu, moudrost a odvahu deseti tygrů."


Čchi se zvyšuje správnou životosprávou a praktikováním dechových cvičení. Je toho dosahováno ukázněnou meditací při současném provádění různých forem lehkého a hlubokého dýchání. Blahodárné účinky této energie se projeví až po dlouhé době.

Kdokoliv se snaží uspíšit rozvoj čchi jinak, než osvojením si klidného a jasného ducha, ten se dá přirovnat k tomu nevědomci z dynastie Sung, který rozčílen tím, že mu plodiny na poli tak pomalu rostou - chodil každý den povytahovat rostliny, až je nakonec vytáhl i s kořeny. Bez kořenů nelze nic pěstovat ani rozvíjet.

Staří mistři Shao-linu cítili, že bez ohledu na to jaký styl kung-fu děláte, musí adept soustředit svého "ducha" a stranit se od pokušení, tak že - "zlí duchové nebudou moci vejít a vnitřní démoni nebudou moci útočit". Kde není zlo není rozvrat.

V dávných dobách přívrženci kung-fu vynakládali veškerou svou sílu a sebekázeň na obětavé cvičení a dlouhé studium svých cvičení.

Moderní materialistická civilizace má naproti tomu tendenci vyhýbat se namáhavé a ustavičné sebekontrole a ignorovat meditaci, či ji dokonce zavrhovat.