Kdo se prosadí, má vůli. Kdo si stačí, je bohatý.

Chuo jiao - Petr

Budoshow 2010

Budoshow 2008